• <var id="zvtmq"></var>
   <tt id="zvtmq"><pre id="zvtmq"></pre></tt>

   <font id="zvtmq"></font>

   <tt id="zvtmq"></tt>

    <var id="zvtmq"></var>
    <mark id="zvtmq"><pre id="zvtmq"><td id="zvtmq"></td></pre></mark>

    1. 
     

     <var id="zvtmq"><object id="zvtmq"><noscript id="zvtmq"></noscript></object></var><label id="zvtmq"><button id="zvtmq"><address id="zvtmq"></address></button></label>

      <tt id="zvtmq"><wbr id="zvtmq"></wbr></tt>
      <strike id="zvtmq"><output id="zvtmq"></output></strike>

     1. <del id="zvtmq"><wbr id="zvtmq"><meter id="zvtmq"></meter></wbr></del>

     2. <small id="zvtmq"></small>

      <code id="zvtmq"><rt id="zvtmq"></rt></code>
     3. <listing id="zvtmq"><object id="zvtmq"></object></listing>

          [JavaScript PDF教程] JavaScript编程精解 PDF教程

          楼主
          0
          3228
          admin 发表于 2018-5-11 21:54:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
          • 售       价9金币

          • 是否原创转载

          • 教程分类 JavaScript PDF教程

          • 发布日期2018-5-11 21:54:43

          • 免责声明点击查看内容

          免费下载请加QQ群722346414联?#20498;?#29702;员
          详情信息
          全书一共12章第1~3章介绍了JavaScript的基本语法旨在帮助读者编写出正确的JavaScript程序包含数字、算术、?#22336;?#20018;、变量、程序结构、控制流程、类型、函数、对象和数组等最基础和最核心的内容第4~7章讲解了JavaScript编程中的高级技术目的?#21069;?#21161;读者编写更复杂的JavaScript程序主要涉及错误处理、函数式编程、面向对象编程、模块化等重要内容第8~12章则将重心转移到JavaScript环境中可用的工具上分别详细讲解了正则表达式、与Web编程相关的知识、文档对象模型、浏览器?#24405;?#21644;HTTP请求等。
          教程目录如下
          前言
          第1章 JavaScript基础值、变量、控制流程        1
          1.1 值1
          1.1.1 数字1
          1.1.2 算术2
          1.1.3 ?#22336;?#20018;3
          1.1.4 一元操作符3
          1.1.5 布尔值、比较和布尔逻辑4
          1.1.6 表达式与语句5
          1.2 变量5
          1.3 环境7
          1.3.1 函数7
          1.3.2 prompt和confirm7
          1.3.3 print函数8
          1.3.4 修改环境8
          1.4 程序结构8
          1.4.1 条件执行9
          1.4.2 while循环与do循环9
          1.4.3 缩进代码11
          1.4.4 for循环11
          1.4.5 跳出循环12
          1.4.6 更新变量简便法12
          1.4.7 使用switch进行调度12
          1.4.8 大小写13
          1.4.9 注释13
          1.5 进一步认识类型14
          1.5.1 Undefined值14
          1.5.2 自动类型转换14
          1.5.3 自动类型转换的风险15
          1.5.4 进一步了解&&和||16
          第2章 函数17
          2.1 剖析函数定义17
          2.1.1 定义顺序18
          2.1.2 局部变量18
          2.1.3 嵌套作用域19
          2.1.4 栈20
          2.1.5 函数值20
          2.1.6 闭包21
          2.1.7 可选参数21
          2.2 技巧22
          2.2.1 避免重复22
          2.2.2 纯函数23
          2.2.3 递归24
          第3章 数据结构对象与数组27
          3.1 问题Emily姨妈家的猫27
          3.2 基本数据结构28
          3.2.1 属性28
          3.2.2 对象值29
          3.2.3 对象即集合30
          3.2.4 易变性30
          3.2.5 对象即集合数组31
          3.2.6 方法32
          3.3 解决关于Emily姨妈家猫的问题33
          3.3.1 分离段落33
          3.3.2 ?#39029;?#30456;关段落34
          3.3.3 提取猫的名字35
          3.3.4 完整算法35
          3.3.5 清理代码36
          3.3.6 日期表示38
          3.3.7 日期提取39
          3.3.8 收集更多信息40
          3.3.9 数据表示41
          3.4 更多理论42
          3.4.1 arguments对象42
          3.4.2 完成扫尾工作44
          3.4.3 Math对象44
          3.4.4 可枚举属性44
          第4章 错误处理47
          4.1 问题类型47
          4.1.1 程序员错误47
          4.1.2 运行时错误48
          4.2 处理错误48
          4.2.1 返回特殊值48
          4.2.2 异常49
          4.2.3 异常之后的错误清除50
          4.2.4 Error对象51
          4.2.5 ?#21019;?#29702;的异常51
          4.2.6 选择性Catch51
          4.3 自动化测试52
          第5章 函数式编程55
          5.1 抽象55
          5.2 高阶函数56
          5.2.1 修改函数57
          5.2.2 归约函数58
          5.2.3 ?#25104;?#25968;组59
          5.3 隐士的悲惨故事59
          5.3.1 HTML60
          5.3.2 隐士的文本文件61
          5.3.3 ?#39029;?#27573;落64
          5.3.4 强调与脚注64
          5.3.5 移动脚注67
          5.3.6 生成HTML67
          5.3.7 转化隐士的书70
          5.4 其他函数技巧71
          5.4.1 操作符函数71
          5.4.2 分布应用72
          5.4.3 组合73
          第6章 面向对象编程75
          6.1 对象75
          6.1.1 定义方法75
          6.1.2 构造函数76
          6.1.3 从原型中构建77
          6.1.4 构造函数与原型77
          6.1.5 原型污染79
          6.1.6 对象?#21019;实?0
          6.1.7 指定接口81
          6.2 构建生态系统模拟82
          6.2.1 定义生态圈82
          6.2.2 空间里的点83
          6.2.3 呈现网格83
          6.2.4 昆虫的编程接口85
          6.2.5 生态圈对象86
          6.2.6 this及其作用域87
          6.2.7 有活力的生命88
          6.2.8 昆虫移动90
          6.2.9 更多生命形式90
          6.2.10 多态性93
          6.3 更逼真的模拟生态系统93
          6.3.1 继承93
          6.3.2 记录能量94
          6.3.3 添加?#21442;?6
          6.3.4 食草动物97
          6.3.5 为它带来生命97
          6.3.6 人工愚蠢99
          6.4 原?#22270;?#25215;100
          6.4.1 类型定义工具100
          6.4.2 类型原型101
          6.4.3 对象的世界102
          6.4.4 instanceof操作符103
          6.4.5 混合类型104
          第7章 模块化107
          7.1 模块107
          7.1.1 生态圈例子107
          7.1.2 模块文件化108
          7.2 模块的形态108
          7.2.1 函数作为局部命名空间109
          7.2.2 模块对象110
          7.3 接口设计111
          7.3.1 可预见性111
          7.3.2 可组合性111
          7.3.3 分层接口112
          7.3.4 参数对象112
          7.4 JS库113
          第8章 正则表达式115
          8.1 语法115
          8.1.1 匹配?#22336;?#38598;115
          8.1.2 匹配单词和?#22336;?#36793;界116
          8.1.3 重复模式117
          8.1.4 子表达式分组117
          8.1.5 多选一117
          8.2 匹配与替换118
          8.2.1 匹配方法118
          8.2.2 正则表达式和替?#29615;?#27861;118
          8.2.3 动态创建RegExp 对象120
          8.3 解析.ini文件121
          8.4 结论123
          第9章 Web编程?#26680;?#25104;课125
          9.1 互联网125
          9.1.1 URL网址125
          9.1.2 服务器端编程126
          9.1.3 客户端编程126
          9.2 Web脚本基础知识126
          9.2.1 windows对象126
          9.2.2 document对象127
          9.2.3 ?#21078;?#22120;128
          9.2.4 表单128
          9.2.5 表单脚本化130
          9.2.6 自动焦点132
          9.3 浏览器非兼容性132
          9.4 延伸阅读133
          第10章 文档对象模型135
          10.1 DOM元素135
          10.1.1 节点链接136
          10.1.2 节点类型136
          10.1.3 innerHTML属性137
          10.1.4 查找节点137
          10.1.5 创建节点138
          10.1.6 节点创建辅助函数138
          10.1.7 移动节点139
          10.1.8 print实现140
          10.2 样式表140
          10.2.1 样式属性141
          10.2.2 隐藏节点141
          10.2.3 定位141
          10.2.4 控制节点大小142
          10.3 警示语142
          第11章 浏览器?#24405;?43
          11.1 ?#24405;?#21477;柄143
          11.1.1 注册?#24405;?#21477;柄143
          11.1.2 ?#24405;?#23545;象145
          11.1.3 鼠标相关?#24405;?#31867;型145
          11.1.4 键盘?#24405;?46
          11.1.5 停?#25925;录?47
          11.1.6 ?#24405;?#23545;象正规化147
          11.1.7 跟踪焦点148
          11.1.8 表单?#24405;?48
          11.1.9 window?#24405;?49
          11.2 示例实现推箱子149
          11.2.1 等级输入格式149
          11.2.2 程序设计150
          11.2.3 游戏板展示150
          11.2.4 控制器对象153
          第12章 HTTP请求157
          12.1 HTTP协议157
          12.2 XMLHttpRequest API158
          12.2.1 创建请求对象158
          12.2.2 简单的请求158
          12.2.3 发送异步请求159
          12.2.4 获取XML数据160
          12.2.5 读取JSON数据161
          12.2.6 基本的请求包装161
          12.3 学习HTTP162

          ゞJavaScript编程精解〃?#38405;?#20070;.pdf

          3.7 MB, 下载次数: 2

          售价: 9 金币  [记录]

          您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

          本版积分规则

          快速回复 返回顶部 返回列表
         • <var id="zvtmq"></var>
           <tt id="zvtmq"><pre id="zvtmq"></pre></tt>

           <font id="zvtmq"></font>

           <tt id="zvtmq"></tt>

            <var id="zvtmq"></var>
            <mark id="zvtmq"><pre id="zvtmq"><td id="zvtmq"></td></pre></mark>

            1. 
             

             <var id="zvtmq"><object id="zvtmq"><noscript id="zvtmq"></noscript></object></var><label id="zvtmq"><button id="zvtmq"><address id="zvtmq"></address></button></label>

              <tt id="zvtmq"><wbr id="zvtmq"></wbr></tt>
              <strike id="zvtmq"><output id="zvtmq"></output></strike>

             1. <del id="zvtmq"><wbr id="zvtmq"><meter id="zvtmq"></meter></wbr></del>

             2. <small id="zvtmq"></small>

              <code id="zvtmq"><rt id="zvtmq"></rt></code>
             3. <listing id="zvtmq"><object id="zvtmq"></object></listing>

                 酔赤10蛍篤盾泌採柴麻
                1. <var id="zvtmq"></var>
                  <tt id="zvtmq"><pre id="zvtmq"></pre></tt>

                  <font id="zvtmq"></font>

                  <tt id="zvtmq"></tt>

                   <var id="zvtmq"></var>
                   <mark id="zvtmq"><pre id="zvtmq"><td id="zvtmq"></td></pre></mark>

                   1. 
                    

                    <var id="zvtmq"><object id="zvtmq"><noscript id="zvtmq"></noscript></object></var><label id="zvtmq"><button id="zvtmq"><address id="zvtmq"></address></button></label>

                     <tt id="zvtmq"><wbr id="zvtmq"></wbr></tt>
                     <strike id="zvtmq"><output id="zvtmq"></output></strike>

                    1. <del id="zvtmq"><wbr id="zvtmq"><meter id="zvtmq"></meter></wbr></del>

                    2. <small id="zvtmq"></small>

                     <code id="zvtmq"><rt id="zvtmq"></rt></code>
                    3. <listing id="zvtmq"><object id="zvtmq"></object></listing>

                       1. <var id="zvtmq"></var>
                         <tt id="zvtmq"><pre id="zvtmq"></pre></tt>

                         <font id="zvtmq"></font>

                         <tt id="zvtmq"></tt>

                          <var id="zvtmq"></var>
                          <mark id="zvtmq"><pre id="zvtmq"><td id="zvtmq"></td></pre></mark>

                          1. 
                           

                           <var id="zvtmq"><object id="zvtmq"><noscript id="zvtmq"></noscript></object></var><label id="zvtmq"><button id="zvtmq"><address id="zvtmq"></address></button></label>

                            <tt id="zvtmq"><wbr id="zvtmq"></wbr></tt>
                            <strike id="zvtmq"><output id="zvtmq"></output></strike>

                           1. <del id="zvtmq"><wbr id="zvtmq"><meter id="zvtmq"></meter></wbr></del>

                           2. <small id="zvtmq"></small>

                            <code id="zvtmq"><rt id="zvtmq"></rt></code>
                           3. <listing id="zvtmq"><object id="zvtmq"></object></listing>